Kuinka turvallisia lentokoneet ovat nykyään?

Tervetuloa Lightplanes.fi-sivustolle! Kun puhutaan lentämisen turvallisuudesta, pelkoja pyritään hälventämään vanhalla kunnon vertauksella, jonka mukaan ilmailu on tilastollisesti autoilua vaarattomampaa. Tilastotieteen näkökulmasta näin onkin. Voi kuitenkin myös ajatella, että maan pinnalla tapahtuvasta onnettomuudesta on kenties suurempi mahdollisuus selvitä kuin pudotessa taivaalta, mikäli huono lento-onni sattuisi osumaan kohdalle.

Autoilijoita ja erilaisia maa-ajoneuvoja lienee loppujen lopuksi enemmän kuin lentokoneita, vaikka ilmatilassa käykin maailmanlaajuisesti jatkuva kuhina. Kaikessa matkustamisessa liikevälineestä riippumatta on riskinsä, eivätkä yksittäiset onnettomuudet tapahdu tilastollisten todennäköisyyksien mukaan. Ei ole mahdollista ennustaa, koska rysähtää, jos riskitekijöitä ei ole havaittavissa, joskin verrattain yleisiä vakavat lento-onnettomuudet eivät ole.

Jos viitteitä mahdollisen onnettomuusriskin aiheuttajista on ennalta nähtävissä, on mahdollista puuttua niihin ajoissa ja siten estää esimerkiksi teknisistä syistä aiheutuvia onnettomuuksia. Viranomaistahojen tehtävänä onkin muun muassa turvallisuusuhkien ennakoiminen ja minimointi. Onneksi nykyaikainen teknologia, kiristyneet turvallisuusmääräykset, vakiintuneet käytännöt ja kokemuksiin pohjaava tieto onnettomuuksiin vaikuttavista tekijöistä auttavat sekä pitämään yllä että entisestään parantamaan ilmailun turvallisuutta.

Lentokoneiden ja lentämisen turvallisuus

Suomen liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kertoo suomalaisen lentoturvallisuuden olevan kansainvälisessä mittapuussa korkealuokkaista. Suomessa tapahtuvia vakavia vaaratilanteita on vain harvakseltaan. Eurooppalaisten yhteislinjausten mukaan pyrkimyksenä on jatkuvasti vähentää lento-onnettomuuksia ja saada niissä menehtyneiden lukumäärä entisestään laskusuhdanteiseksi.

Harrastajailmailussa Trafi toteaa tavoitteeksi hyvän turvallisuuden ylläpitämisen. Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FASP kuvaa määräykset ja toiminnot, joilla ylläpidetään ja parannetaan ilmailun turvallisuutta. Ilmailualan säädökset velvoittavat raportoimaan vaaratilanteista ja poikkeamista. Laajan raportointikulttuurin ansiosta tietoon tulleiden teknisten ongelmien ratkominen on systemaattisempaa ja toimintatapoja pystytään kehittämään. AviationSafetyNetworkin internet-tietokannasta löytyy infoa lento-onnettomuuksista. Suomessakin on tapahtunut muutamia kuolemaan johtaneita ilmailuonnettomuuksia, joista useammassakin onnettomuuskone on ollut DC-3-tyyppinen. Jämijärvellä vuonna 2014 sattuneessa, kuolonuhreja vaatineessa lentoturmassa kyseessä oli omavalmistekone Comp Air 8.

Suomen suurimman lentoyhtiön, Finnairin, luotettavuuteen myötävaikuttaa ajantasainen lentokalusto sekä korkea koulutustaso. Yleisestikin alan vaatimuksia on ajan myötä kiristetty ja ilmailun tasoa nostettu aktiivisin toimin. Edelleen ilmailuturvallisuuteen kohdistetaan parannustoimia. Malaysia Airlinesin lennon 370 putoaminen vuonna 2014 sekä vastaavanlaiset tapaukset ovat osaltaan vauhdittaneet teknologian kehittämistä. Vuodesta 2018 merialueiden yllä lentäessään koneiden on ilmoitettava sijaintinsa 15 minuutin välein, kun aikaväli aiemmin oli puoli tuntia. Lentokoneiden mustien laatikoiden paikannussignaalit ovat ennen toimineen kolmekymmentä vuorokautta, mutta niiden signaalinkesto nostetaan yhdeksäänkymmeneen vuorokauteen. Jatkossa uusissa lentokoneissa tulee olla pakollinen automaatioteknologia, joka ilmoittaa hätään joutuneen lentokoneen sijainnin minuutin välein. Se ei tietenkään pidä mahdollisesti putoavaa konetta ilmassa, mutta helpottaa pudonneen koneen paikantamista.

Turvallisuus lentokoneissa

Eri lentoyhtiöillä on hieman toisistaan poikkeavia turvallisuusohjeita muun muassa matkatavaroiden suhteen, mutta pääosin perussäädökset ovat yhteneväisiä niin kotimaan sisäisillä kuin kansainvälisilläkin lennoilla. Finavian verkkosivuilta löytyy hyvä ohjeistus sallituista ja kielletyistä matkatavoista, pakkausohjeita ja runsaasti muuta informaatiota. Yllättävää kyllä sallittua on esimerkiksi ottaa matkustamoon yksi tulitikkurasia tai tupakansytytin, kunhan sellainen kuljetetaan vain taskussa.

Logiikkaa käyttäen voisi ajatella, ettei matkustajilla luultavasti tulisi olla syytä tulentekoon lentokoneessa, eikä siitä syystä myöskään tulentekovälineitä. Sivuilla myös mielletään maksimissaan kuuden sentin mittaisella terällä varustetut kynsisakset pieniksi, ja niiden kuljettaminen käsimatkatavaroissa on sallittu. Myös neulepuikkoa voisi hyvällä mielikuvituksella pitää mahdollisena vahingonteon välineenä, vaikka ajankulukseen kutova henkilö ei vielä koskaan olekaan kaapannut konetta neulepuikoin aseistautuneena.

Kannattaa muistaa, ettei matkustamohenkilökunta kerro turvallisuusohjeita turhaan. Sanonta kuuluu, ettei vara venettä kaada. Varautuminen ei pudota lentokoneita, mutta parhaimmillaan pitää ne ilmassa, tai ainakin parantaa selviytymismahdollisuuksia.